اسفند ۱۲، ۱۳۸۸

تا در برمی

چون دلبرمی، غصه ز اغیار ندارم
تا در برمی، حاجت دیدار ندارم

هیچ نظری موجود نیست: