اسفند ۱۱، ۱۳۸۸

زردیت آشیان من

سبزیت سایبان من،زردیت آشیان من
قرار تو امان من ، خشک مشو،مقام من

هیچ نظری موجود نیست: