بهمن ۰۷، ۱۳۸۶

بیچنار

چنار: ریشه داری یک فرهنگ ، شاخه شاخه های یک کشور ، برگ برگ هویت انسان . بدون آزادی میتوان ماند ، بدون چنار اما . . . مشکل ، چون این یکی را خوشبختانه هنوز تجربه نکرده ایم

هیچ نظری موجود نیست: